ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი

ბახვი -3 ჰიდროელექტროსადგურის ოპტიმიზაციის კვლევა

ბახვი -3 ჰიდროელექტროსადგურის ოპტიმიზაციის კვლევა

ჩვენ წარმატებით დავასრულეთ ბახვი -3-ის ოპტიმიზაციის კვლევა, როგორც ILF საკონსულტაციო ინჟინერ ჯორჯიას სუბ-კონსულტანტი.