ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი

ბახვი -3 ჰიდროელექტროსადგურის ოპტიმიზაციის კვლევა