ჰიდრო ელექტრო სადგურის პროექტირება

ჩვენ ვუწევთ სპეციალიზირებული მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურებას ტექნიკურ ექსპერტიზის უზრუნველყოფით ჰიდროელექტრო პროექტებთან დაკავშირებულ კლიენტისთვის და ენერგეტიკის სხვა პროგრამებში. ჩვენ გავაკეთებთ საინჟინრო, დეტალური საინჟინრო სამუშაოებს და პროექტის დიზაინს, ვენდორების კოორდინაციას, პროექტის ზედამხედველობის მხარდაჭერა, პროექტის განხორციელებას.