სარელეო პროგრამირება და კონფიგურაცია

კონფიგურაცია სქემატური ლოგიკების მიხედვით, GOOSE კონფიგურაცია და დანაყენების პროგრამირება ყველა ტიპის რელეებისთვის, როგორებიც არის ABB, SIMENS, GE, MICOM, SEL და ა.შ...

რელეების ტესტირება

ციფრული რელეების ტესტირება, ისეთი ფუნქციების როგორებიც არის დისტანციური დაცვა, გენერატორის დაცვა, სალტის დაცვა, მოტორის დაცვა, ფიდერების დაცვა და ა.შ.....მეორადი წრედების გამოსაცდლი მოწყობილობის გამოყენებით. სერვისი ყველა ტიპის რელეებისათვის, როგორებიც არის ABB, SIMENS, GE, MICOM, SEL და ა.შ...

დანაყენების ანგარიში

რელეების დაცვის დანაყენის ანგარიში, დანაყენის ანგარიში დისტანციური დაცვისთვის, მოტორების დაცვისთვის, გენერატორის დაცვისთვის, დიფერენციული დაცვისათვის და ფიდერების დაცვისათვის.

პანელის ხარისხის შემოწმება

ჩვენ ვახდენთ ხარისხისა და ფუნქციონირების შემოწმებას მართვისა და დაცვის პანელებისათვის, მაღალი და დაბალი ძაბვის გამანაწილებელი კარადებისათვის, ESP პანელებისათვის, RMU პანელებისათვის და ყველა მართვის პანელებისათვის.

ექსპლუატაციაში გაშვება

ჩვენ გვყავს ჯგუფი ყველა ტიპის სადგურებისა და ქვესადგურების ექსპლუაციაში გასშვებად: ქვესადგურებისათვის, ჰიდროელექტროსადრურებისათვის, თბო სადგურებისთვის, მზის სადგურებისთვის და გაზის ტურბინების სადგურებისათვის.

მოდერნიზაცია

ჩვენ ვახდენთ მოდერნიზაციას ყველა ტიპის მართვის პანელებისათვის და ზოგიერთი ციფრული რელეებისათვის, დენის ტრანსფორმატორებისათვის და ძაბვის ტრანსფორმატორებისათვის, დამხმარე რელეებისათვის და CRP პანელების სქემების მოდერნიზაციას.

პირველადი მოწყობილობების ტესტირება

ჩვენ ვახდენთ ყველა ტიპის პირველადი მოწობილობების ტესტირებას, ისეთების როგორებიც არის: დენის ტრანსფორმატორები, ძაბვის ტრანსფორმატორები, ამომრთველები, კაბელები, სალტეები და ა.შ...დამტვირთავი ტრანსფორმატორი, წინაღობვის გაზომვა მუდმივი დენის მიმართ, დიელექტრიკული დანაკარგების კუთხის გაზომვა, მაღალი ძაბვის ტესტი (70კვ-მდე), ენერგიის ხარისხის ანალიზი და ა.შ...

სამონტაჟო სამუშაოები

სამონტაჟო და ექსპლუატაციაში გაშვების სამუშაოები ყველა ტიპის ელექტრო სადგურებისა და ქვესადგურებისთვის. ტრანსფორმატორების, CRP პანელების, დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის, პირველადი მოწყობილობების, (დენის ტრანსფორმატორების, ძაბვის ტრანსფორმატორების და ამომრთველების), სალტეების, იზოლირებული სალტეების მონტაჟი.

ტრანსფორმატორის ტესტირება

ჩვენ ვახდნთ ძალოვანი და მაღალი ძაბვის გამმართველი ტრანსფორმატორების ტესტირებას და ექსპლუაციაში გაშვებას. ჩვენ ვახდენთ რეგულარულ ტესტირებას, ექსპლუატაციაში გაშვებას, ზეთის ფილტრაციას, სტაბილურობის ტესტირებას, დიელექტრიკული დანაკარგების კუთხის ტესტირებას, SFRA ტესტირებას და ა.შ…